12BET Casino

12BET Casino hướng dẫn cách chơi Texas Hold’em. Texas Poker hay còn gọi là Texas Hold’em là một trò chơi thuộc danh mục game : Bàn và Bài tại chuyên mục Casino của nhà cái 12BET. Hãy khám phá cách chơi ngay hôm nay.

Texas Hold’em là trò chơi bài được chơi bằng 1 bộ bài gồm NĂM MƯƠI HAI (52) lá bài không có lá bài Joker / lá bài đại diện (wild card).

HAI người chơi (Người chơi và Nhà cái) tham gia ván chơi, mỗi người được nhận 2 Lá bài Ban đầu trong trò chơi (Lá bài Tẩy), sau đó 5 lá bài (Lá bài Chung) sẽ được lật và mỗi bên sử dụng các Lá bài Tẩy của họ và các Lá bài Chung để tạo thành tay bài poker tốt nhất có thể có. Lá bài sẽ do hệ thống Tạo Số Ngẫu nhiên (RNG) tạo.

Không khó để tìm ra trò chơi này, nếu bạn không biết cách truy cập link vào 12BET để chơi Casino – trò chơi Texas Hold’em thì hãy làm theo các bước sau :

Tham gia thành viên tại nhà cái 12BET : Đăng ký tài khoản → Đăng nhập → Tham gia khuyến mãi → Nạp tiền → Cá cược Casino tại trò chơi Texas Hold’em – câu lạc bộ 12Ruby

12BET Casino hướng dẫn cách chơi Texas Hold'em

1.1.1. Hệ thống trò chơi gồm 4 giai đoạn:

• “Bắt đầu cá cược” để bắt đầu chấp nhận cược.

• “Dừng cược” để ngừng chấp nhận cược.

• “Chờ đợi kết quả” để tạo kết quả RNG.

• “Công bố kết quả” để công bố kết quả trò chơi.

1.1.2. Đồng hồ đếm ngược của “Bắt đầu cá cược” và “Dừng cược” sẽ khởi chạy trong khoảng thời gian đã được xác định trước của mỗi trò chơi.

1.1.3. “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” sẽ trùng lắp với giai đoạn “Bắt đầu cá cược” của trò chơi kế tiếp.

1.1.4. Nút “Lần rút tiếp theo” cho phép bỏ qua giai đoạn “Chờ đợi kết quả” và “Công bố kết quả” đến trò chơi kế tiếp.

1.2. Thứ hạng tay bài Texas Hold’em từ thấp nhất đến cao nhất được tính như sau:

 • (a) Lá bài Cao – Giá trị đơn thuần của lá bài (Giá trị thấp nhất là 2 ~ Giá trị cao nhất là Át)
 • (b) Một Đôi – Hai lá bài có cùng giá trị
 • (c) Hai Đôi – Hai lần hai lá bài có cùng giá trị
 • (d) Sám – Ba lá bài có cùng giá trị
 • (e) Sảnh – Chuỗi năm lá bài có giá trị tăng dần (lá Át có thể xếp trước lá 2 và sau lá K)
 • (f) Thùng – Năm lá đồng hoa
 • (g) Cù lũ – Kết hợp của Sám và một đôi
 • (h) Tứ quý – Bốn lá bài có cùng giá trị
 • (i) Thùng Sảnh – Sảnh đồng hoa
 • (j) Thùng Phá Sảnh – Thùng Sảnh từ lá 10 đến lá Át

1.2.1. Thùng Phá Sảnh > Thùng Sảnh > Tứ quý > Cù lũ > Thùng > Sảnh > Sám > Hai Đôi > Một Đôi > Lá bài Cao

Lưu ý: Khi những người chơi (Người chơi và Nhà cái) có cùng thứ hạng trong tay, (các) lá bài được chọn còn lại sẽ được sử dụng để xác định tay bài chiến thắng.
Hoa trong lá bài sẽ không được sử dụng để xác định tay bài chiến thắng. Nếu cả hai tay bài có các lá bài được chọn cùng giá trị, thì ván chơi sẽ là hòa.

Ví dụ:

Người chơi: Át (♠) , Át (♥)

Nhà cái: K (♣) , Q (♥)

Lá bài Chung: 2 (♠) , J (♦) , J (♥) , J (♣) , J (♠)

Cả “Người chơi” và “Nhà cái” có cùng hạng “Tứ quý”. Tuy nhiên, việc lựa chọn lá bài trong số lá bài còn lại của cả hai bên là khác nhau, trong đó,
“Người chơi” là lá Át còn “Nhà cái” là lá K. Lá Át có giá trị cao hơn khi so sánh, do đó, “Người chơi” thắng.

1.3. Các loại cược dành cho Texas Hold’em tại 12BET Casino như sau:

 • (A) Người chơi / Nhà cái;
 • (B) Một bên Sám +;
 • (C) Tài / Xỉu Tổng của Người chơi;
 • (D) Tài / Xỉu Tổng của Nhà cái;
 • (E) Tài / Xỉu Tổng Lá bài Chung;
 • (F) Tổng Lá bài Chung Lẻ / Chẵn;
 • (G) Lá bài Chung có Đôi

1.4. Nếu sau một khoảng thời gian dài mà không lấy được kết quả rút chính thức của bất kỳ lượt rút nào thì công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng.

1.5. Nếu có bất kỳ kết quả rút chính thức nào được công bố trước khi hệ thống đóng cược thì công ty có quyền hủy hoặc làm mất hiệu lực lượt rút bị ảnh hưởng.

Texas Poker hay còn gọi là Texas Hold'em

1.6. Người chơi / Nhà cái

1.6.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Người chơi”, “Hòa” hay “Nhà cái”.

1.6.1.1. Người chơi – thứ hạng tay bài của “Người chơi” lớn hơn thứ hạng tay bài của “Nhà cái”.

1.6.1.2. Nhà cái – thứ hạng tay bài của “Nhà cái” lớn hơn thứ hạng tay bài của “Người chơi”.

1.6.1.3. Hòa – thứ hạng tay bài của “Người chơi” và “Nhà cái” bằng nhau.

Ví dụ:

Kết quả ván chơi Texas Hold’em là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥)

Nhà cái: K (♣) , Q (♥)

Lá bài Chung: 2 (♠) , 5 (♣) , 7 (♣) , J (♣) , Át (♣)

Kết quả tay bài tốt nhất của:

Tay bài Người chơi: Sám

Át (♠) , Át (♥) , Át (♣) , J (♣) , 7 (♣)

Tay bài Nhà cái: Thùng

Át (♣) , K (♣) , J (♣) , 7 (♣) , 5 (♣)

Thứ hạng tay bài của Nhà cái là “Thùng” cao hơn thứ hạng tay bài của Người chơi “Sám”, do đó, cược vào Nhà cái thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “Người chơi” và “Nhà cái” sẽ được hoàn lại.

1.7. Một bên Sám +

1.7.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào kết quả của ván chơi là “Sám +”.

1.7.1.1. “Sám +” nghĩa là một bên tay bài, tức “Người chơi” hoặc “Nhà cái”, đạt được bất kỳ thứ hạng nào trong Sám, Sảnh, Thùng, Cù lũ, Tứ quý, Thùng Sảnh hoặc Thùng Phá Sảnh.

Ví dụ:

Kết quả ván chơi Texas Hold’em là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥)

Nhà cái: K (♣) , Q (♥)

Lá bài Chung: 2 (♠) , 5 (♣) , 7 (♣) , J (♣) , Át (♣)

Kết quả tay bài tốt nhất của:

Tay bài Người chơi: Sám

Át (♠) , Át (♥) , Át (♣) , J (♣) , 7 (♣)

Tay bài Nhà cái: Thùng

Át (♣) , K (♣) , J (♣) , 7 (♣) , 5 (♣)

Thứ hạng tay của Nhà cái là “Thùng”, thứ hạng của Người chơi là “Sám”, do đó, cược vào “Sám+” thắng.

1.8. Tài / Xỉu Tổng của Người chơi

1.8.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào Tổng của Người chơi là “Tài” hay “Xỉu”.

1.8.2. Giá trị lá bài tăng dần từ Át đến K, trong đó, lá Át bằng 1 và lá K bằng 13.

1.8.2.1. Tài – Tổng các lá bài tẩy của Người chơi lớn hơn hoặc bằng 15

1.8.2.2. Xỉu – Tổng các lá bài tẩy của Người chơi nhỏ hơn hoặc bằng 13

1.8.2.3. Hòa – Tổng các lá bài tẩy của Người chơi bằng 14

Ví dụ:

Kết quả ván chơi Texas Hold’em là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥)

Nhà cái: K (♣) , Q (♥)

Lá bài Chung: 2 (♠) , 5 (♣) , 7 (♣) , J (♣) , Át (♣)

Tổng lá bài “Người chơi” là 2, cược “Xỉu” thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “Tài” và “Xỉu” sẽ được hoàn lại.

1.9. Tài / Xỉu Tổng của Nhà cái

1.9.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược đặt vào Tổng của Nhà cái là “Tài” hay “Xỉu”.

1.9.2. Giá trị lá bài tăng dần từ Át đến K, trong đó lá Át bằng 1 và lá K bằng 13

1.9.2.1. Tài – Tổng các lá bài tẩy của Nhà cái lớn hơn hoặc bằng 15

1.9.2.2. Xỉu – Tổng các lá bài tẩy của Nhà cái nhỏ hơn hoặc bằng 13

1.9.2.3. Hòa – Tổng các lá bài tẩy của Nhà cái bằng 14

Ví dụ:

Kết quả ván chơi Texas Hold’em là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥)

Nhà cái: K (♣) , Q (♥)

Lá bài Chung: 2 (♠) , 5 (♣) , 7 (♣) , J (♣) , Át (♣)

Tổng lá bài của “Nhà cái” là 25, cược “Tài” thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “Tài” và “Xỉu” sẽ được hoàn lại.

Khi chơi cá cược Casino tại nhà cái 12BET, bạn có rất nhiều khuyến mãi để lựa chọn và lợi ích khi tham gia khuyến mãi là để bạn có THÊM tiền cược miễn phí

12BET khuyến mãi Casino

1.10. Tài / Xỉu Tổng Lá bài Chung

1.10.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cược Tổng Lá bài Chung là “Tài” hay “Xỉu”.

1.10.2. Giá trị lá bài tăng dần từ Át đến K, trong đó lá Át bằng 1 và lá K bằng 13

1.10.2.1. Tài – Tổng lá bài chung lớn hơn hoặc bằng 36

1.10.2.2. Xỉu – Tổng lá bài chung nhỏ hơn hoặc bằng 34

1.10.2.3. Hòa – Tổng lá bài chung bằng 35

Ví dụ:

Kết quả ván chơi Texas Hold’em là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥)

Nhà cái: K (♣) , Q (♥)

Lá bài Chung: 2 (♠) , 5 (♣) , 7 (♣) , J (♣) , Át (♣)

Nếu Tổng lá bài “Chung” là 26 thì cược “Xỉu” thắng.

Nếu kết quả là hòa thì số tiền cược vào “Tài” và “Xỉu” sẽ được hoàn lại.

1.11. Tổng Lá bài Chung Lẻ / Chẵn

1.11.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cược Tổng Lá bài Chung là “Lẻ” hay “Chẵn”.

1.11.2. Giá trị lá bài tăng dần từ Át đến K, trong đó lá Át bằng 1 và lá K bằng 13

1.11.2.1. Lẻ – tổng lá bài Chung là số lẻ.

1.11.2.2. Chẵn – tổng lá bài Chung là số chẵn.

Ví dụ:

Kết quả ván chơi Texas Hold’em là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥)

Nhà cái: K (♣) , Q (♥)

Lá bài Chung: 2 (♠) , 5 (♣) , 7 (♣) , J (♣) , Át (♣)

Nếu Tổng lá bài “Chung” là 26 thì cược “Chẵn” thắng.

1.12. Lá bài Chung có Đôi

1.12.1. Công ty sẽ đề ra tỷ lệ cho loại cược Lá bài Chung là có “Đôi” hay “Không có Đôi”

1.12.1.1. Đôi – trong năm Lá bài Chung có ít nhất hai lá bài cùng giá trị

1.12.1.2. Không có Đôi – trong năm Lá bài Chung không có lá bài nào cùng giá trị

Ví dụ:

Kết quả ván chơi Texas Hold’em là

Người chơi: Át (♠) , Át (♥)

Nhà cái: K (♣) , Q (♥)

Lá bài Chung: 2 (♠) , 5 (♣) , 7 (♣) , J (♣) , Át (♣)

Trong các Lá bài Chung không có bất kỳ lá bài nào cùng giá trị, cược “Không có Đôi” thắng.

1.13. Dựa trên dữ liệu Kết quả trực tiếp, tỷ lệ phần trăm Trả thưởng cho Người chơi (RTP) (%) như sau:

Texas Hold’em
SốLoại CượcRTP %
Kết quả
1Người chơi98.21%
2Nhà cái97.95%
3Hòa81.18%
Một bên Thứ hạng
4Sám +89.41%
Tài / Xỉu Tổng của Người chơi
5Tài98.16%
6Xỉu98.15%
Tài / Xỉu Tổng của Nhà cái
7Tài98.13%
8Xỉu98.18%
Tài / Xỉu Tổng Lá bài Chung
9Tài98.10%
10Xỉu98.10%
Tổng Lá bài Chung Lẻ / Chẵn
11Lẻ98.02%
12Chẵn97.98%
Lá bài Chung có Đôi
13Không có Đôi97.46%
14Đôi96.51%

You may also like