Những lợi thế khi đặt cược tại nhà cái 12BET

628

Những lợi thế khi đặt cược tại nhà cái 12BET – Link vao 12BET mới nhất

Tham gia đặt cược tại 12BET không chỉ mang lại cơ hội thắng kèo với số tiền cao hơn các nhà cái khác trong khu vực mà còn giúp bạn có những giây phút giải trí cực kỳ thú vị và hoàn toàn thoải mái.

Lúc này, với tính năng cược mới trong chuyên mục Cá Cược tổng hợp (Parlay) bao gồm cược đơn và cược kết hợp bạn sẽ có thể tham gia các hình thức như : LUCKY , TRIXIE , YANKE, CANANDIAN, HEINZ, SUPER HEINZ, GOLIATH

Tất cả đều đã được 12BET giải thích rất chi tiết với những ví dụ cực kì dễ hiểu, bạn chỉ cần tạo tài khoản để trải nghiệm ngay hôm nay

Lucky

Lựa chọn may mắt gồm 1 Cược xiên hệ thống (Số Trixie hoặc Yankee hoặc Canadian hoặc Heinz hoặc Super Heinz hoặc Goliath và X của các đặt cược đơn. Hãy xem chi tiết bên dưới.

Lucky 7 = 1 Trixie + 3 Cược đơn (theo tỷ lệ cược số thập phân)

Lucky 15 = 1 Yankee + 4 Cược đơn (theo tỷ lệ cược số thập phân)

Lucky 31 = 1 Canadian + 5 Cược đơn (theo tỷ lệ cược số thập phân)

Lucky 63 = 1 Heinz + 6 Cược đơn (theo tỷ lệ cược số thập phân)

Lucky 127 = 1 Super Heinz + 7 Cược đơn (theo tỷ lệ cược số thập phân)

Lucky 255 = 1 Goliath + 8 Cược đơn (theo tỷ lệ cược số thập phân)

 

Trixie

Một cược Trixie bao gồm 4 cược với 3 lựa chọn tại các sự kiện khác nhau. Cược này gồm:

* 3 Cược đôi

* 1 Cược ba

Tối thiểu 2 lựa chọn thành công sẽ mang lại khoản thắng.

Giải thích:

Cược = Kết hợp có thể sử dụng 

Lựa chọn = Loại cược được chọn trong một sự kiện

Chúng tôi sẽ xác định “Lựa chọn” đó bằng một chữ cái như sau

Anh [email protected] = A

Ý Trên [email protected] = B

Tây Ban Nha [email protected] = C

 

1 Cược đôi = A+B hoặc B+C hoặc A+C 

1 Cược ba = A+B+C

 

Yankee

Một cược Yankee bao gồm 11 cược với 4 lựa chọn tại các sự kiện khác nhau. Cược này gồm:

6 Cược đôi

4 Cược ba

1 Cược gộp bốn

Tối thiểu 2 lựa chọn thành công sẽ mang lại khoản thắng.

Giải thích:

Cược = Kết hợp có thể sử dụng 

Lựa chọn = Loại cược được chọn trong một sự kiện

Chúng tôi sẽ xác định “Lựa chọn” đó bằng một chữ cái như sau

Anh [email protected] = A

Ý Trên [email protected] = B

Tây Ban Nha [email protected] = C

Đức Dưới [email protected] = D

1 Cược đôi = A+B hoặc A+C hoặc A+D hoặc B+C hoặc B+D hoặc C+D 

1 Cược ba = A+B+C hoặc A+B+D hoặc A+C+D hoặc B+C+D 

1 Cược bốn = A+B+C+D

 

Canadian

Một cược Canadian (còn được gọi là Super Yankee) bao gồm 26 cược với 5 lựa chọn tại các sự kiện khác nhau. Cược này gồm:

10 Cược đôi

10 Cược ba

5 Cược gộp bốn

1 Cược gộp năm

Tối thiểu 2 lựa chọn thành công sẽ mang lại khoản thắng.

Giải thích:

Cược = Kết hợp có thể sử dụng 

Lựa chọn = Loại cược được chọn trong một sự kiện

Chúng tôi sẽ xác định “Lựa chọn” đó bằng một chữ cái như sau

Anh [email protected] = A

Ý Trên [email protected] = B

Tây Ban Nha [email protected] = C

Đức Dưới [email protected] = D

Brazil [email protected] = E

1 Cược đôi = A+B hoặc A+C hoặc A+D hoặc B+C hoặc B+D hoặc C+D hoặc … 

1 Cược ba = A+B+C hoặc A+B+D hoặc A+C+D hoặc B+C+D hoặc … 

1 Cược bốn = A+B+C+D hoặc A+B+C+E hoặc A+B+D+E hoặc … 

1 Cược năm = A+B+C+D+E

 

Heinz

Một cược Heinz bao gồm 57 cược với 6 lựa chọn tại các sự kiện khác nhau. Cược này gồm:

15 Cược đôi

20 Cược ba

15 Cược gộp bốn

6 Cược gộp năm

1 Cược gộp sáu

Tối thiểu 2 lựa chọn thành công sẽ mang lại khoản thắng.

Giải thích:

Cược = Kết hợp có thể sử dụng 

Lựa chọn = Loại cược được chọn trong một sự kiện

Chúng tôi sẽ xác định “Lựa chọn” đó bằng một chữ cái như sau

Anh [email protected] = A

Ý Trên [email protected] = B

Tây Ban Nha [email protected] = C

Đức Dưới [email protected] = D

Brazil [email protected] = E

Argentina [email protected] = F

1 Cược đôi = A+B hoặc A+C hoặc A+D hoặc B+C hoặc B+D hoặc C+D hoặc … 

1 Cược ba = A+B+C hoặc A+B+D hoặc A+C+D hoặc B+C+D hoặc … 

1 Cược bốn = A+B+C+D hoặc A+B+C+E hoặc A+B+D+E hoặc A+C+D+E hoặc … 

1 Cược năm = A+B+C+D+E hoặc A+B+C+D+F hoặc A+B+C+E+F hoặc … 

1 Cược sáu = A+B+C+D+E+F

 

Super Heinz

Một cược Super Heinz bao gồm 120 cược với 7 lựa chọn tại các sự kiện khác nhau. Cược này gồm:

21 Cược đôi

35 Cược ba

35 Cược gộp bốn

21 Cược gộp năm

7 Cược gộp sáu

1 Cược gộp bảy

Tối thiểu 2 lựa chọn thành công sẽ mang lại khoản thắng.

Giải thích:

Cược = Kết hợp có thể sử dụng 

Lựa chọn = Loại cược được chọn trong một sự kiện

Chúng tôi sẽ xác định “Lựa chọn” đó bằng một chữ cái như sau

Anh [email protected] = A

Ý Trên [email protected] = B

Tây Ban Nha [email protected] = C

Đức Dưới [email protected] = D  

Brazil [email protected] = E

Argentina [email protected] = F

Đan Mạch [email protected] = G

1 Cược đôi = A+B hoặc A+C hoặc A+D hoặc B+C hoặc B+D hoặc C+D hoặc … 

1 Cược ba = A+B+C hoặc A+B+D hoặc A+C+D hoặc B+C+D hoặc … 

1 Cược bốn = A+B+C+D hoặc A+B+C+E hoặc A+B+D+E hoặc A+C+D+E hoặc … 

1 Cược năm = A+B+C+D+E hoặc A+B+C+D+F hoặc A+B+C+E+F hoặc … 

1 Cược sáu = A+B+C+D+E+F hoặc A+B+C+D+E+G hoặc B+C+D+E+F+G hoặc … 

1 Cược bảy = A+B+C+D+E+F+G

 

Goliath

Một cược Goliath bao gồm 247 cược với 8 lựa chọn tại các sự kiện khác nhau. Cược này gồm:

28 Cược đôi

56 Cược ba

70 Cược gộp bốn

56 Cược gộp năm

28 Cược gộp sáu

8 Cược gộp bảy

1 Cược gộp tám

Tối thiểu 2 lựa chọn thành công sẽ mang lại khoản thắng.

Giải thích:

Cược = Kết hợp có thể sử dụng 

Lựa chọn = Loại cược được chọn trong một sự kiện

Chúng tôi sẽ xác định “Lựa chọn” đó bằng một chữ cái như sau

Anh [email protected] = A

Ý Trên [email protected] = B

Tây Ban Nha [email protected] = C

Đức Dưới [email protected] = D

Brazil [email protected] = E

Argentina [email protected] = F

Đan Mạch [email protected] = G

Nhật Bản [email protected] = H

1 Cược đôi = A+B hoặc A+C hoặc A+D hoặc B+C hoặc B+D hoặc C+D hoặc … 

1 Cược ba = A+B+C hoặc A+B+D hoặc A+C+D hoặc B+C+D hoặc …

1 Cược bốn = A+B+C+D hoặc A+B+C+E hoặc A+B+D+E hoặc A+C+D+E hoặc … 

1 Cược năm = A+B+C+D+E hoặc A+B+C+D+F hoặc A+B+C+E+F hoặc … 

1 Cược sáu = A+B+C+D+E+F hoặc A+B+C+D+E+G hoặc A+B+C+E+G hoặc … 

1 Cược bảy = A+B+C+D+E+F+G hoặc A+B+C+D+E+F+H hoặc A+B+C+D+E+F+G hoặc A+B+C+D+E+F+H hoặc … 

1 Cược tám = A+B+C+D+E+F+G+H