Luật chơi Xổ số 11×5 tại nhà cái 12BET

471

Xổ số 11×5 – XỔ SỐ 12BET – NHÀ CÁI 12BET

Xổ số 11×5 là 1 trong 3 loại hình 12BET Xổ số tại nhà cái 12BET, được chơi theo kết quả xổ số được rút ra từ 5 số trong 11 số (1-11) Kết quả được tạo bằng hệ thống RNG.

Các loại cược dành cho Xổ số 11×5 là:

  1. Tổng Lớn / Nhỏ:
  2. Tổng Lẻ / Chẵn; và
  3. Chữ số Lớn / Nhỏ và Lẻ / Chẵn

Kết quả 11×5 được tính từ phải (chữ số đầu tiên) sang trái (chữ số cuối cùng).

Ví dụ:
Kết quả 11×5: 1, 3, 6, 10 và 11
11 – chữ số đầu tiên
10 – chữ số thứ hai
6 – chữ số thứ ba
3 – chữ số thứ tư
1 – chữ số thứ năm

Sau một thời gian kéo dài, nếu không có kết quả chính thức, công ty có quyền hủy hoặc vô hiệu hoá các lượt rút đó.

Công ty có quyền hủy và tuyên bố hủy hiệu lực đối với cả ván chơi hoặc lượt rút cụ thể nếu kết quả được công bố trước khi hệ thống đóng lại

1. Tổng Lớn/Nhỏ

Tổng Lớn / Nhỏ là cược về tổng của năm số

“Lớn” là cược chiến thắng nếu tổng của 5 số lớn hơn hoặc bằng 31.

“Nhỏ” là cược chiến thắng nếu tổng của 5 số nhỏ hơn hoặc bằng 29.

Nếu tổng của 5 số là 30, kết quả được coi là Hòa và tất cả cược mất sẽ không được tính thắng thua.

Ví dụ:
Kết quả 11×5: 1, 3, 6, 10 và 11
Tổng của 5 số là 31. Do đó, cược “Lớn” chiến thắng.

2. Tổng Lẻ/Chẵn

Tổng Lẻ / Chẵn là dự đoán tổng của 5 số là “Lẻ” hay “Chẵn”.

Ví dụ:
Kết quả 11×5: 1, 3, 6, 10 và 11
Tổng của 5 số là 31. Do đó, cược “Lẻ” chiến thắng.

3. Chữ số Lớn/Nhỏ, Chữ số Lẻ/Chẵn

Chữ số Lớn/Nhỏ, Chữ số Lẻ/Chẵn là dự đoán một số cụ thể sẽ là “Lớn”, “Nhỏ”, “Lẻ” và “Chẵn”.

Nếu kết quả của một chữ số cụ thể là 11, kết quả được coi là Hòa và tất cả cược sẽ không được tính thắng thua.

Cược chiến thắng được xác định như sau:
Lớn – Kết quả của một số cụ thể lớn hơn hoặc bằng 6 trong khoảng từ 1 đến 10;
Nhỏ – Kết quả của một số cụ thể nhỏ hơn hoặc bằng 5 trong khoảng từ 1 đến 10;
Lẻ – Kết quả của một số cụ thể là 1, 3, 5, 7, 9;
Chẵn – Kết quả của một số cụ thể là 2, 4, 6, 8, 10.

Ví dụ:
Kết quả 11×5: 1, 3, 6, 10 và 11.
Chữ số được chọn là chữ số thứ 2, kết quả là 10. Do đó, cược “Lớn”/“Chẵn” chiến thắng.

Rate this post