Cách đặt cược Baccarat Lũy Tiến tại Casino 12bet – Phần 1

169

Baccarat Lũy Tiến tại Casino 12bet

Đây là trò Baccarat tại nhà cái 12bet thông thường với cơ hội bổ sung để bạn có thể thắng jackpot lũy tiến. Trò này chơi với bảy bộ bài. Nếu bạn chưa quen thuộc với quy tắc Baccarat, xin vui lòng tham khảo bên dưới.

Quy Tắc Baccarat Lũy Tiến

Mục tiêu của Baccarat là gom bài với tổng điểm số gần nhất với 9. Aces được tính là 1; các lá bài 2 đến 9 tính theo giá trị mặt bài; các lá 10, J, Q, K được tính là 0. Nếu tổng giá trị bài có hai chữ số thì hãy bỏ qua chữ số đứng đầu chỉ tính chữ số hàng đơn vị. Ví dụ: 7+6=13=3 và 4+6=10=0.

Đặt cược ở cửa Banker và/hoặc cửa Player và/hoặc cửa hòa. Player và Banker sau đó được chia hai lá bài. Trong một số trường hợp, lá bài thứ ba sẽ được phát cho Player hoặc Banker hoặc cả hai (Quy tắc Lá bài thứ ba). Bài được chia từ hộp chứa 6 bộ bài. Các bộ bài được xào mỗi vòng.

Người chơi có điểm gần nhất với 9 thắng.

Nếu bạn đặt vào cửa Player và Player thắng, bạn sẽ được thanh toán với tỉ lệ 2.
Nếu bạn đặt vào Banker và Banker thắng, bạn sẽ được thanh toán với tỉ lệ 2 trừ đi 5% là tiền xâu cho nhà cái.

Nếu cả hai cửa Player và Banker có tổng số điểm bằng nhau thì gọi là “Tie” (Hòa). Nếu bạn đặt vào cửa Tie sẽ được thanh toán gấp 9 lần tiền vốn. Đặt vào Player hoặc Banker sẽ hoàn trả lại vốn khi hòa.

Quy Tắc Lá Bài Thứ Ba

Các bảng quy tắc bên dưới được áp dụng khi cửa player và/hoặc cửa banker được tự động chia lá bài thứ ba trong trò Baccarat:
Player

Giá Trị Của Hai Lá Bài Đầu Tiên:
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Rút một lá.
6 – 7 Ngừng lại.
8 – 9 “Natural hand”, KHÔNG cần rút thêm.

Nếu Player ngừng lại, Banker được phép rút bài cho đến khi có tổng giá trị là 5 hoặc ít hơn. Nếu Player tiếp tục rút thì sử dụng bảng bên dưới để xác định Banker có thể rút hay ngừng lại.

Banker

Giá Trị Của Hai Lá Bài Đầu Tiên: Rút khi lá bài thứ ba của Player là: Không rút khi lá bài thứ ba của Player là:
0 – 1 – 2 Luôn rút thêm một lá.
3 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 8
4 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 0 – 1 – 8 – 9
5 4 – 5 – 6 – 7 0 – 1 – 2 – 3 – 8 – 9
6 6 – 7 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9
7 Luôn ngừng lại.
8 – 9 Player không thể rút. Player không thể rút.

Lưu ý quan trọng: Nếu Banker và/ hoặc Player có tổng số là 8 hoặc 9 thì cả hai đều phải ngừng lại. Quy tắc này sẽ áp dụng lên trên tất cả các quy tắc khác.

Cách chơi:

 1. Nhấp chuột vào chip cược mà bạn muốn đặt. Sau đó di chuyển nó lên giữa màn hình và nhấp lên bất kỳ trong ba khu vực trên bàn (Player, Banker hoặc Tie) để đặt cược.
  – Mỗi lần nhấp vào một cửa cược là thêm 1 chip được đặc cược. Nhấp vào chip khác nếu bạn muốn tăng số tiền cược. Nhấp chuột phải vào cửa cược nếu bạn không muốn đặc cược ở đó nữa. Bạn có thể đặt nhiều chip vào nhiều cửa cược trong cùng một thời điểm.
  – Nhấp vào khe bên dưới khu vực cược Player để đặt cược phụ cho jackpot lũy tiến.
 2. Trò chơi này bao gồm các cược phụ Player Pair, Banker Pair, Perfect Pair, Either Pair, Big và Small. Để biết quy tắc, tham khảo phần Side Bets bên dưới.
 3. Nhấp nút Deal.

Bài đã được chia và bạn sẽ thấy kết quả trò chơi. Nếu bạn muốn chơi thêm một vòng khác, nhấp New Game. Sau đó đặt cược như hướng dẫn ở trên và nhấp nút Deal hoặc nhấp Rebet để đặt cược tương tự như vòng chơi trước.

Phía trên cùng màn hình là biểu tưởng jackpot lũy tiến. Nó thể hiển số tiến jackpot mà bạn có thể thắng dựa trên mức cược phụ hiện tại của bạn. Nếu bạn đang chơi với mức thấp hơn số tiền cược phụ tối đa, bạn có thể thắng một phần của quỹ jackpot (trong tỷ lệ của cược phụ của bạn với mức cược phụ tối đa).

Bên dưới biểu tượng này là nút bảng trả thưởng (paytable) của jackpot – nhấp vào nó để mở ra và nhấp lần nữa để đóng lại. Mỗi kết quả kết hợp sẽ thể hiện tỷ lệ trả thưởng tương ứng, được nhân với mức cược lũy tiến của bạn để xác định số tiền thưởng. Những hình thức thắng cao nhất được thể hiện trên biểu tượng.

Cửa phụ (Side bets)

Side bets là một thể loại cược bạn có thể đặt ngoài các cửa Player, Banker, hoặc Tie. Bạn chỉ có thể cược side bets ở vòng cược đầu tiên. Sau đây là mô tả về các side bets hiện có:
Player Pair / Banker Pair / Either Pair / Perfect Pair / Big / Small

Quy tắc cửa phụ như sau:

 • Cược phụ Player Pair và Banker Pair thắng theo bảng tỷ lệ trả thưởng nếu hai lá bài đầu tiên chia cho các tay tương ứng tạo thành cặp bất kỳ trên tay đó, ví dụ một lá 5 rô với một lá 5 cơ.
 • Cược phụ Either Pair thắng theo bảng tỷ lệ trả thưởng nếu hai lá đầu tiên trên tay Banker hoặc tay Player (hoặc cả hai) tạo thành bất kỳ cặp nào trên tay đó.
 • Đôi Perfect thắng nếu hai lá bài Player hoặc Banker đầu tiên tạo thành một đôi cùng bộ, ví dụ như một đôi 7 rô.
 • Cược phụ Big thắng theo bảng tỷ lệ trả thưởng nếu tổng số điểm của bài được chia giữa Player và Banker là 5 hoặc 6.
 • Cược phụ Small thắng theo bảng tỷ lệ trả thưởng nếu tổng số điểm của bài được chia giữa Player và Banker là 4.
 • Cược side bets không có ảnh hưởng gì đến các thể loại cược thông thường khác. Bạn vẫn có thể đặt cược thông thường vào cửa Player cùng với side bet với đôi Banker hoặc ngược lại.
 • Bạn cũng có thể chỉ tham gia side bet mà không cần tham gia các cược khác.